Pagina de start Noutati Evenimente Galerie foto Contact Link-uri utile

Noutăţi

05 decembrie 2014

A fost prelungit Contractul de Finanţare pentru proiectul "Reabilitare/Modernizare spaţii verzi şi parcuri în municipiul Medgidia"

U.A.T. Municipiul Medgidia, în calitate de beneficiar derulează proiectul „Reabilitare/modernizare spaţii verzi şi parcuri în Municipiul Medgidia”, cod SMIS 7245.
Proiectul este finanţat prin Progamul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană” , Subdomeniul: Centre urbane, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud- Est.
      Valoarea totală a investiţiei este de 12.868.584,82 lei, din care:
1. valoarea eligibilă a proiectului =  10.254.262,31 lei, din care
  -     8.239.299,77 lei  (Fonduri  FEDR)  - 80,35% 
  -     1.809.877, 29 lei  (Bugetul naţional)  - 17,65 %
  -        205.085, 25 lei  (Bugetul Local Medgidia)  - 2%
2. T.V.A. =2.431.302,11 lei
3. valoare neeligibilă = 183.020,40 lei
In urma lucrărilor de reabilitare/modernizare executate, au fost finalizate lucrările in toate obiectivele prevăzute in proiect, respectiv: Parcul Nord şi Parcul Mihai Bravu, Parcul Oraşul Nou, Parcul 1 Mai si SV 1, SV 2, SV 3, SV 4,SV 5, SV 6, SV 7 si SV 8,urmând a fi preluate de beneficiar printr-un proces verbal de predare la terminarea lucrărilor, incheindu-se astfel contractul de lucrări nr.105/31.05.2014 cu executantul lucrării , Asocierea S.C.Elliot Consulting & Parteners S.R.L. Cernavodă, S.C. Argos S.A. Cernavodă, S.C. Construcţii Nuclearo Electrice S.A. Cernavodă şi S.C. Rabbit Prod S.R.L. Agigea.
în Parcul 1 Mai au fost identificate 4 zone de stagnare a apelor, motiv pentru care este necesara executarea unor bazine de retentie pentru preluarea apelor pluviale in exces. In acest sens a fost intocmit un alt proiect tehnic pentru construirea acestora.
Pentru a putea finaliza aceste lucrări, necesare pentru protejarea celor deja executate, a fost prelungit Contractul de Finanţare cu 6 luni.
Obiectivul proiectului constă în reabilitarea infrastructurii stradale, pietonale şi de petrecere a timpului liber pentru eliminarea disparităţilor de accesibilitate în şi între zonele municipiului Medgidia şi pentru creşterea gradului de confort al cetăţenilor,obiectiv ce va fi îndeplinit la finalizarea lucrărilor, respectiv 21.05.2015.
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, din str. Decebal nr.35, camera 20 - Birou Programe Europene, tel. 0241 820 800 int. 136, fax: 0241 810 619.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

- - - - -

01 septembrie 2014

Lucrari in plină desfăşurare în cadrul proiectului "Reabilitare/Modernizare spaţii verzi şi parcuri în municipiul Medgidia"

U.A.T. Municipiul Medgidia, în calitate de beneficiar derulează proiectul „Reabilitare/modernizare spaţii verzi şi parcuri în Municipiul Medgidia”, cod SMIS 7245.
Proiectul este finanţat prin Progamul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană” , Subdomeniul: Centre urbane, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud- Est.
      Valoarea totală a investiţiei este de 12.868.584,82 lei, din care:
1. valoarea eligibilă a proiectului =  10.254.262,31 lei, din care
  -     8.239.299,77 lei  (Fonduri  FEDR)  - 80,35% 
  -     1.809.877, 29 lei  (Bugetul naţional)  - 17,65 %
  -        205.085, 25 lei  (Bugetul Local Medgidia)  - 2%
2. T.V.A. =2.431.302,11 lei
3. valoare neeligibilă = 183.020,40 lei
Ca urmare a lucrărilor de reabilitare/modernizare executate, au fost finalizate în proporţie de 100% următoarele obiective: Parc Nord, Parc Mihai Bravu, Parc Oraşul Nou şi în Spaţiile Verzi SV 1, SV 2, SV 3, SV 4, SV 5, SV 6, SV 7, SV 8. în prezent se desfăşoară lucrări de reabilitare în Parc 1 Mai.
Obiectivul proiectului constă în reabilitarea infrastructurii stradale, pietonale şi de petrecere a timpului liber pentru eliminarea disparităţilor de accesibilitate în şi între zonele municipiului Medgidia şi pentru creşterea gradului de confort al cetăţenilor,obiectiv ce va fi îndeplinit la finalizarea lucrărilor, respectiv 21.11.2014.
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, din str. Decebal nr.35, camera 20 - Birou Programe Europene, tel. 0241 820 800 int. 136, fax: 0241 810 619.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

- - - - -

30 ianuarie 2014

Reabilitare/Modernizare spaţii verzi şi parcuri în municipiul Medgidia

U.A.T. Municipiul Medgidia, în calitate de beneficiar derulează proiectul „Reabilitare/modernizare spaţii verzi şi parcuri în Municipiul Medgidia”, cod SMIS 7245.
Proiectul este finanţat prin Progamul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană” , Subdomeniul: Centre urbane, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud- Est.
      Valoarea totală a investiţiei este de 12.868.584,82 lei, din care:
1. valoarea eligibilă a proiectului =  10.254.262,31 lei, din care
  -     8.239.299,77 lei  (Fonduri  FEDR)  - 80,35% 
  -     1.809.877, 29 lei  (Bugetul naţional)  - 17,65 %
  -        205.085, 25 lei  (Bugetul Local Medgidia)  - 2%
2. T.V.A. =2.431.302,11 lei
3. valoare neeligibilă  =183.020,40 lei
În urma lucrarilor de reabilitare/modernizare executate, au fost finalizate lucrarile de plantare (mai putin magnoliile aflate în custodie la S.C. Rabbit Prod S.R.L. Agigea asociatul constructorului, datorita evitarii degradarii acestora pe perioada rece), gazonare, iluminare si montare pavele în urmatoarele obiective: Parc Nord, Parc Mihai Bravu, Parc Orasul Nou si în Spatiile Verzi SV 1, SV 2, SV 3, SV 4, SV 5, SV 6, SV 7, SV 8.
În Parcul 1 Mai au fost asfaltate si betonate unele alei pietonale, au fost executate lucrari de iluminare, plantare si de gazonare.
Obiectivul proiectului consta în reabilitarea infrastructurii stradale, pietonale si de petrecere a timpului liber pentru eliminarea disparitatilor de accesibilitate în si între zonele municipiului Medgidia si pentru cresterea gradului de confort al cetatenilor,obiectiv ce va fi indeplinit la finalizarea lucrarilor, respectiv 21.05.2014.
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, din str. Decebal nr.35, camera 20 - Birou Programe Europene, tel. 0241 820 800 int. 136, fax: 0241 810 619.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

- - - - -

18 septembrie 2013

Stadiul lucrărilor proiectului - Reabilitare/modernizare spaţii verzi şi parcuri în municipiul Medgidia

U.A.T. Municipiul Medgidia, în calitate de beneficiar, anunţă organizarea conferinţei de presă intermediară pentru proiectul „Reabilitare/modernizare spaţii verzi şi parcuri în Municipiul Medgidia, judeţul Constanţa”, cod SMIS 7245.
În cadrul conferinţei, ce se va desfăşura în data de 19.09.2013, ora 10.00, în Sala de Consiliu a Primăriei Medgidia, vor fi prezentate activităţile desfăşurate conform contractelor atribuite şi stadiul realizării lucrărilor de reabilitare.
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: Centre urbane şi se derulează pe o perioadă de 29 luni (22 decembrie 2011 – 21 mai 2014).
      Valoarea totală a investiţiei este de 12.868.584,82 lei, din care:
valoarea eligibilă a proiectului =  10.254.262,31 lei, din care
-       8.239.299,77 lei  (Fonduri  FEDR)  - 80,35% 
-       1.809.877, 29 lei  (Bugetul naţional)  - 17,65 %
-          205.085, 25 lei  (Bugetul Local Medgidia)  - 2%
1. T.V.A. =2.431.302,11 lei
2. valoare neeligibilă  =183.020,40 lei
Pentru proiectul derulat, Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţei Publice iar Organism Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.
Prin proiect se urmăreşte reabilitarea infrastructurii stradale, pietonale şi de petrecere a timpului liber pentru eliminarea disparităţilor de accesibilitate în şi între zonele municipiului Medgidia şi pentru creşterea gradului de confort al cetăţenilor.
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, din str. Decebal nr.35, camera 20 - Birou Programe Europene, tel. 0241 820 800 int. 136, fax: 0241 810 619.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

- - - - -
Comunicat de presă - 8 august 2013

Reabilitare/modernizare spaţii verzi şi parcuri în municipiul Medgidia

U.A.T. Municipiul Medgidia, în calitate de beneficiar derulează proiectul Reabilitare/modernizare spaţii verzi şi parcuri în Municipiul Medgidia”, cod SMIS 7245.
Proiectul este finanţat prin Progamul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană” , Subdomeniul: Centre urbane, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud- Est.
      Valoarea totală a investiţiei este de 12.868.584,82 lei, din care:
valoarea eligibilă a proiectului =  10.254.262,31 lei, din care
-       8.239.299,77 lei  (Fonduri  FEDR)  - 80,35% 
-       1.809.877, 29 lei  (Bugetul naţional)  - 17,65 %
-           205.085, 25 lei  (Bugetul Local Medgidia)  - 2%
1. T.V.A. =2.431.302,11 lei
2. valoare neeligibilă  =183.020,40 lei
In baza semnării contractului de execuţie lucrări (nr. 105/31.05.2012) cu Asocierea S.C. ELLIOT Consulting &  Parteners S.R.L. Cernavodă, S.C. Argos S.A. Cernavodă, S.C. Construcţii Nuclearo Electrice S.A. Cernavodă şi S.C. Rabbit Prod S.R.L. Agigea S.R.L în valoare de 6.668.789 lei fără TVA, a Autorizaţiei de Construire nr. 170/23.06.2012 şi a Ordinului de Începere a Lucrărilor din data de 07.06.2012, au fost desfăşurate activităţi de reabilitare în urmatoarele parcuri şi spaţii verzi: Parc Nord, Parc 1 Mai, Parc Oraşul Nou, Parc Mihai Bravu, Spaţiul verde 1 (blocuri A, B, C,),Spaţiul verde 2 (blocuri 41, 42, 49), Spaţiul verde 3 (blocuri 1,2,3,5,6), Spaţiul verde 4 (blocuri IP10 – 12), Spaţiul verde 7 (blocuri VS 1 – 16).
Lucrările de reabilitare/modernizare executate au constat în refacerea aleilor prin montarea pavajului cu dale de beton cu rost pentru gazon, a iluminatului ornamental şi montarea mobilierului stradal ( bănci). Înlocuirea vegetaţiei afectate şi plantarea de arbuşti, copaci şi flori sezoniere urmând a se efectua în perioada 15 septembrie – 15 octombrie, propice acestei activităţi.
Prin proiect se urmăreşte reabilitarea infrastructurii stradale, pietonale şi de petrecere a timpului liber pentru eliminarea disparităţilor de accesibilitate în şi între zonele municipiului Medgidia şi pentru creşterea gradului de confort al cetăţenilor.
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, din str. Decebal nr.35, camera 20 - Birou Programe Europene, tel. 0241 820 800 int. 136, fax: 0241 810 619.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

- - - - -
06 iulie 2012

Fonduri europene pentru reabilitarea spaţiilor verzi si parcurilor din Medgidia

Proiectul „Reabilitare/modernizare spaţii verzi şi parcuri în Municipiul Medgidia” Cod SMIS 7245 finanţat prin Progamul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană” are ca obiectiv reabilitarea infrastructurii stradale, pietonale şi de petrecere a timpului liber pentru eliminarea disparităţilor de accesibilitate în şi între zonele municipiului Medgidia şi pentru creşterea gradului de confort al cetăţenilor.
În acest sens, a fost semnat contractul de execuţie lucrări (nr.105/31.05.2012) cu asocierea S.C. ELLIOT Consulting &  Parteners S.R.L. Cernavoda, S.C. Argos S.A. Cernavoda, S.C. Constructii Nuclearo Electrice S.A. Cernavoda si S.C. Rabbit Prod S.R.L. Agigea în valoare de 6.668.789 lei fara TVA.
În data de 08.06 2012 a fost dat ordinul de începere a lucrărilor, pentru o perioadă de 20 de luni, pe o suprafaţă de 175.283,42 mp spatii verzi, astfel:
- 4 parcuri (Parcul Nord, Parcul 1 Mai, Parcul Oraşul Nou, Parcul Mihai Bravu)
- 8 spaţii verzi (Spaţiu verde blocuri A, B, C, Spaţiu verde blocuri 41, 42, 49, Spaţiu verde blocuri 1,2,3,5,6, Spaţiu verde blocuri IP10 – 12, Spaţiu verde blocuri MS, Spaţiu verde blocuri VS 21, 22, 23, Spaţiu verde blocuri VS 1 - 16 şi Spaţiu verde blocuri M,N,G,H,Q,I)
Proiectul „Reabilitare/modernizare spaţii verzi şi parcuri în Municipiul Medgidia” are o valoare totală de 12.868.584,82 lei astfel:
- valoarea totală eligibilă a proiectului -  10.254.262,31 lei, din care:
- 8.239.299,77 lei  (valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR)  - 80,35 % 
- 1.809.877,29 lei(valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional)  - 17,65 %
- 205.085,25 lei  (co-finanţare bugetul local Medgidia)  - 2 %
- T.V.A. - 2.431.302,11 lei
- valoare neeligibilă - 183.020,40 lei
Beneficiarul  este Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Medgidia cu Autoritatea  de Management Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  iar Organismului Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, din str. Decebal nr.35, camera 20, tel. 0241 820 800 int. 136, fax: 0241 810 619.

 
 

“Investim în viitorul tău ! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.”

 
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.”
“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro